PoC rondom BRO afgerond: Vastlegging 3D eigendom op basis van BIM ontwerpen voor Ministerie van BZK

Afgelopen week hebben we een PoC afgerond in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het kader van de praktijkvoorbeelden rondom de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn we aan de slag gegaan met het vastleggen van 3D eigendommen op basis van BIM ontwerpen.

Voor de concrete behoefte van notarissen hebben we een eenvoudige online toepassing ontwikkeld waarin eigendommen gekoppeld kunnen worden volledig gebaseerd op open standaarden. Hierbij samen met de Technische Universiteit Delft ook al rekening gehouden met aansluiting op internationale ontwikkelingen.

Eenvoudig, Online en volledig op basis van open standaarden

De behoefte is er. De techniek ook. Nu nog inrichten.

Op zoek naar meer informatie of ben je geïnteresseerd in een verkennend gesprek? Bel Rick Klooster op +31 (0)6 46909779 of mail hem via [email protected]

We hebben voor deze PoC ook een video gemaakt die een helder beeld geeft van de mogelijkheden.

Klik hier om de video af te spelen

Translate