Heijmans zet Clearly in voor beter inzicht en optimale samenwerking.

Afgelopen week hebben Heijmans en Future Insight de handtekeningen gezet onder een 5 jarig contract voor het gebruik van het online platform Clearly. Heijmans zet hiermee een grote stap binnen integraal samenwerken en het optimaal benutten van de alsmaar groeiende hoeveelheid data ter ondersteuning van haar tenders en projecten.

Wij zijn ontzettend trotse op deze mijlpaal en maken door de Heijmans brede inzet van Clearly een aanzienlijke groei door.

Heijmans zet Clearly in voor al haar projecten

We hebben Future Insight in 2014 opgericht met een heldere missie, namelijk: “Door werkvelden te verbinden, ver vooruit te denken, processen opnieuw in te richten en te ondersteunen met high tech oplossingen, willen we verspilling tegen gaan bij de invulling van de leefomgeving en zo bijdragen aan een betere wereld” Een missie die nog steeds de motiverende kracht is achter de constante doorontwikkeling van onze producten.

Clearly draagt hier sterk bij aan deze missie. Het is hét online samenwerkingsplatform voor projecten in de leefomgeving. Het is een unieke combinatie van procesmanagement, visuele informatie (2D/3D) en een database op één plek.

Heijmans en Future Insight durven te zeggen dat de beste keuzes gemaakt kunnen worden wanneer informatie uit verschillende bronnen gekoppeld kan worden, voor iedereen toegankelijk is en je allen met dezelfde actuele informatie werkt. Binnen tenders en projecten is tegenwoordig ontzettend veel data voorhanden. Verzameld door de opdrachtgever, uit externe onderzoeken en vanuit openbare bronnen. Welke allen indien goed benut van grote waarde zijn voor het plan, de kosten, de uitvoering en het uiteindelijke resultaat van een project.

Wouter de Noo van Heijmans voegt daaraan toe: “Door Clearly in te zetten verzamelen we op een gestructureerde manier waardevolle data, creëren we een beter beeld, signaleren we sneller risico’s en voorkomen we miscommunicatie. We kunnen een gerichte omgevingsaanpak vaststellen en waar nodig bijsturen op basis van data. Daarnaast stelt het platform ons in staat onze prestaties beter te onderbouwen. In tenders verhogen we hiermee onze kans op succes”.

Deze samenwerking kwam niet uit de lucht vallen. Heijmans heeft in diverse projecten ervaring opgedaan met Clearly en zag Clearly als het online platform om samen te werken met collega’s, opdrachtgever, onderaannemers, bevoegde gezagen en andere projectbetrokkenen. Zo heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar Clearly met succes toegepast op het project ‘Spoorkruisingen Elst’ waar onder andere een proces ‘afstemming omgevingscommunicatie’ is ingericht met de gemeente Overbetuwe. Voor het prestatiecontract Midden Nederland Zuid is Clearly ingezet voor het structureren van het goedkeuringsproces van verkeersplannen en in andere projecten wordt Clearly ingezet voor werkprocessen rondom vergunningen en (tijdelijke) grondverwerving.

Bas Hoorn van Future Insight geeft aan erg blij te zijn met deze samenwerking en het ambassadeurschap van Heijmans. Echter kijkt hij ook met een schuin oog naar de opdrachtgevers. Er ligt volgens hem een grote kans, verantwoordelijkheid en belang bij de opdrachtgevers om het informatieverlies tijdens de overdrachtsmomenten tegen te gaan, kosten te minimaliseren en de gehele keten te versnellen. Digitaliseren gaat volgens hem verder dan pdf’s en andere bestanden in bulk beschikbaar stellen. Het gaat om integraal samenwerken en informatie eenvoudig en efficiënt toegankelijk en inzichtelijk maken zodat alle betrokkenen hun beste werk kunnen leveren en er geen onnodige hordes genomen hoeven te worden.

Heijmans en Future Insight pakken gezamenlijk de handschoen op. Wij gaan ervoor!

Wil je meer informatie over Clearly neem dan contact op met Casper van Vulpen via 06-18971165 of [email protected]

Translate