Concrete kansen & mogelijkheden van 3D

Rick Klooster is CCO bij Future Insight en expert op het gebied van 3D, GIS, BIM, open standaarden en informatiemanagement. Door zijn jarenlange ervaring bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven weet hij hoe dingen lopen op de werkvloer en kan hij zich goed verplaatsen in de behoeftes en belangen van de verschillende stakeholders.

Time flies in het Corona tijdperk. Het is alweer drie weken geleden sinds mijn vorige 3D blog (https://futureinsight.nl/nieuws/aan-de-slag-met-3d-het-hoe-en-waarom/) Heel tof om al die reacties te zien en te krijgen. Het maakt wel duidelijk dat het onderwerp leeft. Zoals ik al aangaf zou ik mijn volgende blog ingaan op de de kansen die er liggen rondom 3D en de mogelijkheden die er nu al zijn. En dat zijn er veel!

Door de snelle digitalisering komen er slimmere tools beschikbaar. Hiermee kun je steeds beter ondersteund kunt worden bij het uitvoeren van allerlei taken die spelen in je organisatie gedurende de gehele levenscyclus van een object. Die tools maken het werk steeds makkelijker maar vooral ook leuker!

Het begint al tijdens het beheer van de stad en het maken van beleid. Het gebruik van allerlei slimme 3D analyses en simulaties kunnen hier waardevolle inzichten geven. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen die spelen rondom klimaatadaptatie. Hierbij kunnen 3D hittestress- of wateroverlastsimulaties u snel en gemakkelijk antwoord geven op de vraag waar u het beste maatregelen kunt nemen. Hieronder ziet u een voorbeeld waarin getoond wordt wat de zonne-energie potentie is op de gebouwen in Helsinki.

Het simpelweg in 3D in beeld brengen en beschikbaar maken van de kaders die hieruit voortvloeien geeft al veel duidelijkheid. Denk ook aan 3D geluidszones, omgevingsplannen, samenstelling van de ondergrond, allemaal kaders die heel geschikt zijn om in 3D beschikbaar te maken. Het geeft ook de leefomgeving op een andere manier weer. De samenhang en afhankelijkheden van verschillende thema’s binnen de leefomgeving komen veel beter in beeld. Iets dat ook in het kader van de Omgevingswet gewenst is. Deze samenhangende en digitale benadering is ook hard nodig. Bijvoorbeeld om initiatiefnemers van plannen zélf te kunnen laten toetsen in hoeverre hun plannen passen binnen de kaders en regels die gesteld zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is de digitale vergunningencheck die we vorig jaar hebben ingericht voor het Ministerie van Economic Affairs and Communications in Estland.

In deze proof of concept konden aannemers en ontwikkelaars zelf hun BIM plannen uploaden. Hierna werden deze BIM plannen automatisch opgeslagen in een online database en gecheckt aan vooraf vastgestelde eisen zoals bouwhoogte, bestemmingsplan of vluchtroutes. Deze uitkomsten waren inzichtelijk in een gebruiksvriendelijke online viewer. Hierbij werd al snel duidelijk dat voor een gedeelte het voldoen aan de eisen afhankelijk is van de locatie en dus in 3D ruimtelijk in beeld moest worden gebracht. De transparantie en de snelheid van het proces neemt op deze wijze enorm toe. De initiatiefnemers vanuit Estland zijn dan ook zo enthousiast dat ze deze werkwijze het komende jaar daadwerkelijk gaan invoeren.

En als de BIM ontwerpen in meer of minder detailniveau al beschikbaar zijn, waarom dan niet delen? Of het nu gaat om betere en duidelijkere communicatie of dat er ook echt sprake is van participatie. In 3D zijn de plannen zoveel duidelijker, waardoor veel misverstanden, spraakverwarringen en uiteindelijk frustraties worden voorkomen.

De gemeente Den Haag voert op dit vlak momenteel de eerste experimenten uit, waarbij architecten en aannemers zelf nieuwe ontwikkelingen via https://www.nederlandin3d.nl/denhaag/#/ kunnen delen.   Zo wordt het voor iedereen, ook de gemeente, steeds eenvoudiger om de impact van ontwikkelingen op allerlei aspecten te beoordelen.

Wanneer de 3D situatie dan zometeen toch zo binnenkomt, kan die vervolgens ook mooi worden gebruikt voor het nieuwe materialenpaspoort en zou in complexe gevallen de eigendomssituatie ook in 3D vastgelegd kunnen worden. De mogelijkheden zijn enorm en als de basis eenmaal staat, zal de 3D discussie straks net zo gek voelen als de vraag 15 jaar geleden waarom je een mobiele telefoon zou moeten hebben.

Het is dus niet de vraag óf je met 3D moet beginnen, maar hoe je begint. Want waar begin je dan als er zo enorm veel mogelijkheden zijn? Er zijn zoveel afdelingen en werkvelden bij betrokken, en die hebben ook weer allemaal meningen en wensen. Op zich maakt het niet uit waar je begint. Begin daar waar energie is en ideeën zijn, maar begin vooral nu. Om uiteindelijk in de gehele keten de vruchten te kunnen plukken van de mogelijkheden in 3D zal nog heel wat kennis en ervaring moeten worden opgedaan. Die tijd is dus hard nodig.

Eigenlijk zijn er maar twee belangrijke voorwaarden om je geen heel grote buil te vallen bij de 3D ontwikkelingen. Ten eerste ‘denk vanuit een grotere, brede visie, maar werk in kleine stappen vanuit een concrete gebruikersbehoefte’. Dit zorgt ervoor dat je direct profijt hebt van je initiatieven en dat je ervaring op kan bouwen. Ten tweede, ‘scheidt de 3D data van de toepassingen en gebruik hierbij open data standaarden conform de Common Ground systematiek’. Het aantal potentiële toepassingen is zo groot en zo divers dat deze nooit met één tool bedient zullen kunnen worden. Er zal gewerkt moeten worden vanuit een soort open 3D ecosysteem dat deze verschillende tools kan bedienen. Eigenlijk het schema wat ik bovenaan de blog ook al liet zien.

In de volgende blog zal ik wat dieper ingaan op hoe zo’n open 3D ecosysteem er dan uit kan zien, welke standaarden daarbij relevant zijn en hoe je dan kan beginnen. Kun je niet wachten en zit je nu al met een concrete 3D vraag waar je graag mee aan de slag wil. Neem dan vooral contact op, dan kijken we hoe we je op weg kunnen helpen.

Translate