Andere tijden….

Bas Hoorn is CEO bij Future Insight. Hij schrijft blogs over onze software en onze drang om continue verbeteringen door te voeren, waardoor we onze klanten nog beter kunnen helpen en ondersteunen met het succesvol vormgeven van hun projecten.

In 2014 ben ik samen met Rick Klooster Future Insight gestart. Dit deden we destijds met volle overgave en in de overtuiging dat wij als bedrijf meerwaarde konden bieden voor organisaties die willen samenwerken maar nog op zoek zijn naar de juiste manier om dit te doen.

Future Insight

Rick en ik begonnen Future Insight in 2014, nadat we de nodige ervaring hadden opgedaan bij gemeente Apeldoorn en Antea Group (Rick) en Unihorn en Antea Group (ik). We ontdekten dat we precies hetzelfde dachten over de mogelijkheden op het gebied van software, 3D en een digitale aanpak van projecten in de leefomgeving. Tegelijk zagen we dat er in de praktijk nog veel werd gewerkt op de ouderwetse manier. Veel ontwerpen werden nog in 2D gemaakt, er werden eindeloos aantekeningen gemaakt op papier, bestanden opgeslagen in Windows verkenner mappen en er werd heel erg veel heen en weer gemaild. En tegelijk leek iedereen elke keer weer verbaasd waarom er zoveel miscommunicatie was, waarom de projecten elke keer weer duurder werden dan gedacht en langer duurden dan beloofd. Maar eigenlijk was dat vrij logisch, want als je niet de juiste middelen hebt en inzet, dan kun je niet goed samenwerken en krijg je dus miscommunicatie. 

Dat was voor ons de basis om Future Insight op te zetten en ons te richten op de ontwikkeling van middelen om samen te kunnen werken. En dat is dan weer de basis voor Clearly , ons online samenwerkingsplatform voor projecten in de leefomgeving. 

Verandering

Gelukkig zijn steeds meer mensen en daarmee organisaties zich bewust van bovenstaande problemen en willen steeds meer mensen het anders gaan doen. Helaas is het in de praktijk nog steeds lastig om die verandering door te voeren, maar stap voor stap komen we er wel. Veel organisaties zitten vast in hun eigen spinnenweb van beleid, bedacht door mensen die het grootste deel van hun leven zonder smartphone hebben geleefd. En veel organisaties zitten vast aan oude ICT structuren, opgezet en gebaseerd op ouderwetse technologie en denkwijzen. Maar tijden zijn veranderd, de technologische mogelijkheden zijn ongekend en de noodzaak om het anders te doen wordt steeds groter. Nog steeds kom ik veel mensen tegen met een kladblok en een pen, nog steeds sturen mensen pdf’s rond en noemen dit dan digitalisering…ik zou zeggen, schaam je. 

Het kan namelijk echt anders en het moet ook echt anders. Wil je echt kunnen samenwerken, vanuit huis, kantoor of de bouwkeet, dan moet je anders gaan werken en anders gaan denken. Niet denken in beperkingen en vanuit angst, maar vanuit mogelijkheden en gebaseerd op vooruitgang. Alle partijen in de keten van projecten spelen hierin een rol en hebben hierin verantwoordelijkheid te nemen. Overheden moeten ophouden met het creëren van bergen informatie, verstopt in pdf’s en stoppen dit over de schutting te gooien naar aannemers, met de gedachte dat ze dan van hun verantwoordelijkheid af zijn. Ingenieursbureau’s moeten stoppen met het schrijven van contracten waarin staat dat documenten in zevenvoud ter toetsing moeten worden aangeboden en moeten stoppen met het niet daadkrachtig adviseren van overheden over hoe het ook zou kunnen. Onderzoeksbureaus moeten stoppen met het maken van dikke rapporten waarin informatie verstopt zit, in plaats van deze data op een slimme manier te ontsluiten en te delen met anderen. En aannemers moeten zelf vanaf een tender, zorgen dat ze alle informatie op de juiste manier vastleggen en ontsluiten en niet langer meedoen aan wat de opdrachtgever voorschrijft. Zelf nadenken en verantwoordelijkheid nemen, dat is wat elke partij in de keten moet doen. 

En het kan ook, er zijn genoeg mogelijkheden om het beter te doen, ook zonder afstand te doen van het eigen karakter van een organisatie. Thuis gebruikt iedereen een afstandsbediening en gebruiken we Netflix en Spotify, maar op het werk lopen nog velen rond met oude laptops en werken nog velen met papier en is een e-mail sturen voor sommigen nog steeds een hele stap in de ontwikkeling van de mens. 

Een ander issue is dat veel organisaties worden geketend door ICT afdelingen die precies weten hoe alles moet en hoe alles werkt. De uitrol van een update duurt vaak nog vele maanden en fatsoenlijk online samenwerken is een grote opgave vanwege gesloten systemen en allerlei overbodige veiligheidsprotocollen. ICT afdelingen moeten volledig dienend zijn aan de organisatie en niet sturend en bepalend. 

Vooruitgang

Oké, genoeg gezeur over wat er niet goed gaat, op naar het positieve. Wat ik eerder al zei, het gaat stap voor stap beter. Dat is mooi en dat is goed. Wij merken dat Clearly steeds meer en meer wordt gebruikt, juist om de samenwerking binnen projecten te bevorderen, om inzicht te krijgen in projecten en daarmee fouten en faalkosten te voorkomen. Wij krijgen het steeds drukker, juist omdat wij werken aan vooruitgang en telkens weer zoeken naar betere manieren om samenwerken te bevorderen. En dat vinden we leuk, daar zijn we goed in en daar gaan we mee door. 

Translate