Aan de slag met 3D. Het hoe en waarom!

Rick Klooster is CCO bij Future Insight en expert op het gebied van 3D, GIS, BIM, open standaarden en informatiemanagement. Door zijn jarenlange ervaring bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven weet hij hoe dingen lopen op de werkvloer en kan hij zich goed verplaatsen in de behoeftes en belangen van de verschillende stakeholders.

Het gaat dan toch gebeuren, ik ga bloggen… althans een poging wagen. Waarom?

Voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Rick Klooster en ik ben al meer dan 15 jaar bezig met 3D. Vanaf 2005 bij de Gemeente Apeldoorn met Virtueel Apeldoorn, en vervolgens via Antea Group inmiddels bij Future Insight. Maar nu, 15 jaar later, zijn we nog niet veel verder. Ik wil graag het één en ander in beweging zetten, door mijn ervaringen hier te delen. Dit is ook een reden om bijvoorbeeld mee te werken aan de Odyssey hackathon samen met de gemeente Den Haag, het stimuleren van het gebruik van 3D. Het zou fantastisch zijn als het u helpt om aan de slag te gaan!

Virtueel Apeldoorn was een waanzinnig mooi 3D platform waarmee we nieuwbouwprojecten in Apeldoorn online heel eenvoudig met belanghebbenden konden communiceren. Dit deden we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met andere steden, zoals Helmond en Tilburg en de mannen van Cebra uit Eindhoven. Een geweldige ervaring, waar ik geleerd heb dat 3D visualisatie, mits goed ingezet, écht heel veel meer inzicht geeft. Hier heb ik ook besloten dat ik de discussie over óf en waarom we 3D moeten gebruiken eigenlijk niet meer wil voeren. Dat was dankzij Virtueel Apeldoorn wel duidelijk.

Het is natuurlijk best een hele overgang voor veel mensen waar veel complexe technische en organisatorische dingen voor geregeld moeten worden. Dat snap ik best en daar moet natuurlijk heel goed naar gekeken worden, daar is tijd voor nodig. Maar het is wel een hele andere discussie.

In 2012 verliet ik de Gemeente Apeldoorn en ging ik aan de slag bij, toen nog, Oranjewoud. Ik kwam terecht in de wereld van civiele projecten. Ook hier werd direct de meerwaarde van 3D duidelijk. De ontwerpen werden er beter van en het werd makkelijker om allerlei complexe analyses uit te voeren. Vervolgens konden ze ook nog beter gecommuniceerd worden, zowel aan stakeholders binnen het projectteam als aan omwonenden! Uitgemaakte zaak lijkt me.

Nee, toch niet. Het was zeker niet vanzelfsprekend om 3D structureel te gebruiken. Door het versnipperde landschap van stakeholders, belangen, werkvelden en software bleek dit juist een hele ingewikkelde puzzel die vaak niet of slechts gedeeltelijk gelegd werd en wordt. En ook nu in 2020, zes jaar nadat ik samen met Bas Hoorn Future Insight gestart ben, zie ik dat deze versnippering eigenlijk de grootste uitdaging is voor het brede gebruik van 3D.

Alle techniek is er namelijk wel, al een tijdje zelfs. Toen we 15 jaar geleden met Virtueel Apeldoorn begonnen, hadden we nog discussies of we alleen breedband internet gingen ondersteunen of ook de telefoonmodems. Dat hoeft nu niet meer! ok de technieken en standaarden zijn inmiddels veel verder ontwikkeld, waardoor technisch eigenlijk niets meer in de weg staat.

Een mooi voorbeeld van wat er technisch al mogelijk is, is 3D Rotterdam. Vanaf de start van Future Insight in 2014, mogen we de Gemeente Rotterdam ondersteunen bij de opbouw van hun stad in 3D. Helemaal volgens de huidige internationale open standaarden en technieken. Wereldwijd zijn er diverse voorbeelden van steden die de stap naar 3D aan het maken zijn en veel overheden hebben iemand in dienst die bezig is met de uitwerking van beleid rondom 3D Digital Twins of Smart Cities. De buzz is er dus wel, maar wat nu?

http://www.3drotterdam.nl

De uitdaging is dus dat versnipperde landschap van stakeholders, belangen, werkvelden en software waarmee je rekening moet houden. De business case voor het management, de killer app voor…, open standaarden, de bijhouding, gebruikers, het informatiemodel, de belangen, het gebruik van BIM, enzovoort. Het antwoord is ook niet eenvoudig of eenduidig. Het is een groeimodel.

Afhankelijk van je organisatie, de concrete behoefte en aanwezige kennis en energie zullen de eerste stappen anders zijn. Tegelijkertijd zijn er ook generieke stappen en uitgangspunten die voor iedere organisatie gelden. Die moeten van het begin af aan in het groeimodel verankerd worden. Zo kun je met een gerust hart in kleine stappen bouwen aan je 3D infrastructuur, wetende dat je de goede kant op gaat.

In de volgende blog zal ik wat dieper ingaan op de kansen die er liggen bij diverse gebruikers en de mogelijkheden die er nu al zijn om met 3D aan de slag te gaan.

Translate